Naslovna

“AGROVET” D.O.O Melenci osnovano je i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Zrenjaninu 01.01.1991. godine.Osnivači drustva su bili “Zemljoradnička Zadruga” Melenci i DD “Medivet” Zrenjanin.Od 01.07.1992. godine društvu se pripojilo poljoprivredno preduzeće “Bora Mikin” a od 01.11.1992. godine ugostiteljsko preduzeće “Rusanda” Melenci.

Vrlo bitan i značajan datum za “AGROVET” je 25.07.2005. godine kada je preduzeće metodom javne aukcije prodato jedinom kandidatu MOJSIN VIDOSAVU iz Melenaca (70%) društvenog kapitala a 30% je podeljeno manjinskim akcionarima po osnovu prava na besplatan paket akcija te se na taj način transformiše u AD “AGROVET”.


Delatnost društva se sužava na ratarsku poljoprivrednu proizvodnju, sušenje i skladištenje ratarskih kultura,organizovanje poljoprivredne proizvodnje kao i otkup poljoprivrednih proizvoda (kooperacija) i na pružanje ugostiteljskih usluga sa prenoćištem.

Sedište preduzeća je u Melencima u ulici Srpskih Vladara 65.

Novosti

Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionaraNa osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/11 i 99/2011), a u skladu sa članom 22 Statuta Društva , direktor AD „ Agrovet“ Melenci, mat. Br:08219699 doneo je dana 29.05.2013 godine ODLUKU na osnovu koje upućuje akcionarima poziv za VIII redovnu sednicu skupštineakcionara AD „AGROVET“ MELENCI